မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 40 ရပ်ကွက်ရှိ ခြံရောင်းမည်။ 2 results

မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 40 ရပ်ကွက်ရှိ ခြံရောင်းမည်။

Ks3,800.00Lakhs
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 40 ရပ်ကွက်ရှိ ခြံရောင်းမည်။

မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 40 ရပ်ကွက်ရှိ ခြံရောင်းမည်။ တပင်ရွှေထီးလမ်းကျောကပ်လမ်း ဘုရင့်နောင်(ကျောင်းလမ်း)လမ်းကြီးဒဲ့ဆင်းလမ်း မဟော်သဓာလမ်း(လမ်းကျယ်) , သခင်မြလမ်းဂုတ် အကျယ်...

  • 2400 sq ft
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 40 ရပ်ကွက်ရှိ ခြံရောင်းမည်။
Ks3,800.00 Lakhs

မြောက်ဒဂုံ ၅၀ ရပ်ကွက်၊ မြေသီးသန့်အရောင်း။

Ks2,250.00Lakhs
မြောက်ဒဂုံ ၅၀ ရပ်ကွက်၊ မြေသီးသန့်အရောင်း။

မြောက်ဒဂုံ ၅၀ ရပ်ကွက်၊ မြေသီးသန့်အရောင်း။ ဘုရင့်နောင့်လမ်းမတည့်ပေါက် အတွင်းလမ်းကျယ်။ မြေသီးသန့်ထောင့်ကွက်ရှာနေသူများအတွက် မြေအကျယ် – ပေ...

  • 2400 sq ft
မြောက်ဒဂုံ ၅၀ ရပ်ကွက်၊ မြေသီးသန့်အရောင်း။
Ks2,250.00 Lakhs
Powered by Estatik

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik