သဃ်န်းကျွန်းမြို့နယ် ၁၆ရပ်ကွက် မာလာမြိုင်လမ်း 1 result

သဃ်န်းကျွန်းမြို့နယ် ၁၆ရပ်ကွက် မာလာမြိုင်လမ်း

Ks1,350.00Lakhs
သဃ်န်းကျွန်းမြို့နယ် ၁၆ရပ်ကွက် မာလာမြိုင်လမ်း

၁၈×၅၅ ပေအခန်းကျယ်ရောင်းမည်။ သဃ်န်းကျွန်းမြို့နယ် ၁၆ရပ်ကွက် မာလာမြိုင်လမ်း ၁၈ပေ၅၅ ဒုတိယထပ် အခန်း၁ခန်း တစ်အိမ်လုံးကိုရီးယားပါကေး Grade...

  • 925 sq ft
သဃ်န်းကျွန်းမြို့နယ် ၁၆ရပ်ကွက် မာလာမြိုင်လမ်း
Ks1,350.00 Lakhs
Powered by Estatik

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik