အိမ်နှင့်ခြံ ရောင်းမည်။ 1 result

လှိုင်သာယာစက်မှုဇုံနှင့်ကပ်လျှက်။ ရန်ကုန်။

Ks650.00Lakhs
လှိုင်သာယာစက်မှုဇုံနှင့်ကပ်လျှက်။ ရန်ကုန်။

အိမ်နှင့်ခြံ ရောင်းမည်။ ဘုရင့်နောင်တံတားအဆင်း လှိုင်သာယာစက်မှုဇုံနှင့်ကပ်လျှက်တွင်ရှိသောရပ်ကွက်။ ဘုရင့်နောင်တံတားဘက်အဆင်း လှိုင်သာယာဒိုင်စုရပ်ကွက် ပန်းလှိုင်အိမ်ယာအနီး ပေ 20×60(RC) ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာအရှုပ်ရှင်းကင်းတဲ့...

  • 2 beds
  • 1 bath
  • 1200 sq ft
လှိုင်သာယာစက်မှုဇုံနှင့်ကပ်လျှက်။ ရန်ကုန်။
Ks650.00 Lakhs
Powered by Estatik

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik