ဘိုးဘွားပိုင်ခြံကျယ်နှင့် RC 2ထပ်ခွဲတိုက်ရောင်းမည်။ 1 result

8 ရပ်ကွက်, ကမာရွတ်မြို့နယ်

Ks22,000.00Lakhs
8 ရပ်ကွက်, ကမာရွတ်မြို့နယ်

ဘိုးဘွားပိုင်ခြံကျယ်နှင့် RC 2ထပ်ခွဲတိုက်ရောင်းမည်။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တစ်ကယ့်အချက်အချာမှာတည်ရှိတဲ့နေရာ၊ Junction Square, Time City, Hledan Center...

  • 6 beds
  • 5 baths
  • 4064 sq ft
8 ရပ်ကွက်, ကမာရွတ်မြို့နယ်
Ks22,000.00 Lakhs
Powered by Estatik

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik