အိမ်နှင့်ခြံရောင်းမည်။ 1 result

အရှေ့ကြို့ကုန်း။ ရန်ကုန်။

Ks8,500.00Lakhs
အရှေ့ကြို့ကုန်း။ ရန်ကုန်။

အိမ်နှင့်ခြံရောင်းမည်။ အရှေ့ကြို့ကုန်း၊ ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်။ အကျယ် -၇၅ ပေပတ်လည် အာစီအိမ်သေးတစ်လုံးပါ။ ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်၊ ၁၄ ပေ...

  • 5625 sq ft
အရှေ့ကြို့ကုန်း။ ရန်ကုန်။
Ks8,500.00 Lakhs
Powered by Estatik

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik