အောင်ချမ်းသာ ပေ ၅၀×၁၃၀ ခြံရောင်းမည်။ 1 result

အောင်ချမ်းသာ ပေ ၅၀×၁၃၀ ခြံရောင်းမည်။

Ks7,000.00Lakhs
အောင်ချမ်းသာ ပေ ၅၀×၁၃၀ ခြံရောင်းမည်။

သန်လျင် အောင်ချမ်းသာ ပေ ၅၀×၁၃၀ ခြံရောင်းမည်။ RC နှစ်ထပ်တိုက်ပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ရန်နေရာကောင်း၊ ကားဝင်ထွက်လွယ်ကူသည်။ မိန်းလမ်းမနှင့်နီးပါသည်။...

  • 3 beds
  • 2 baths
အောင်ချမ်းသာ ပေ ၅၀×၁၃၀ ခြံရောင်းမည်။
Ks7,000.00 Lakhs
Powered by Estatik

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik