မဟာမြိုင်အိမ်ယာရှိအခန်းရောင်းမည်။ 1 result

မြောက်ဒဂုံမဟာမြိုင်အိမ်ယာ

Ks415.00Lakhs
မြောက်ဒဂုံမဟာမြိုင်အိမ်ယာ

မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်(41)ရပ်ကွက် ဘေလီတံတား အဆင်း မဟာမြိုင်အိမ်ယာရှိအခန်းရောင်းမည်။ ငါးလွှာ ဖြစ်ပါသည်။ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းပါပါတယ် ၊ 25ပေပတ်လည်ပါ။ တစ်ခန်းလုံးပါကေးခင်း။...

  • 2 beds
  • 1 bath
  • 625 sq ft
မြောက်ဒဂုံမဟာမြိုင်အိမ်ယာ
Ks415.00 Lakhs
Powered by Estatik

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik