အခန်းကျယ်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။ 25*120ft 1 result

သမိုင်း မြို့ဟောင်း ။ ရန်ကုန်။

Ks15.00Lakhs
သမိုင်း မြို့ဟောင်း ။ ရန်ကုန်။

အခန်းကျယ်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။ -သမိုင်း မြို့ဟောင်း (၂၅×၁၂၀)ပေ တစ်လ ၁၅ သိန်းကျပ် -23*55 ft ကျယ်သောအရှေ့အခန်းအပြည့်ကြွေပြားခင်း...

  • 1 bed
  • 1 bath
  • 2760 sq ft
သမိုင်း မြို့ဟောင်း ။ ရန်ကုန်။
Ks15.00 Lakhs
Powered by Estatik

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik