မြောက်ဒဂုံ ၄၅ရပ်ကွက် ပေ (၂၀×၆၀ ) 1 result

မြောက်ဒဂုံ ၄၅ရပ်ကွက် ပေ (၂၀×၆၀ )

Ks1,780.00Lakhs
မြောက်ဒဂုံ ၄၅ရပ်ကွက် ပေ (၂၀×၆၀ )

မြောက်ဒဂုံ ၄၅ရပ်ကွက် အတွင်းလမ်းမပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ပေ (၂၀×၆၀ ) အိမ် ဂရမ်မိတ္တူ (...

  • 1 bed
  • 1 bath
  • 1200 sq ft
မြောက်ဒဂုံ ၄၅ရပ်ကွက် ပေ (၂၀×၆၀ )
Ks1,780.00 Lakhs
Powered by Estatik

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik