မြောက်ဒဂုံ 35 ရပ်ကွက်ရှိ ၃ ထပ်တိုက်လုံးချင်းငှားမည်။ 2 results

မြောက်ဒဂုံ 35 ရပ်ကွက်ရှိ ၃ ထပ်တိုက်လုံးချင်းငှားမည်။

Ks20.00Lakhs
မြောက်ဒဂုံ 35 ရပ်ကွက်ရှိ ၃ ထပ်တိုက်လုံးချင်းငှားမည်။

မြောက်ဒဂုံ 35 ရပ်ကွက်ရှိ ၃ ထပ်တိုက်လုံးချင်းငှားမည်။ မိသားစု၊ ကုမ္ပဏီ ရုံးခန်းအထူးသင့်လျှော်ပါသည်။ ပေ ၄၀×၆၀...

  • 4 beds
  • 3 baths
  • 2400 sq ft
မြောက်ဒဂုံ 35 ရပ်ကွက်ရှိ ၃ ထပ်တိုက်လုံးချင်းငှားမည်။
Ks20.00 Lakhs

မြောက်ဒဂုံ

Ks7,200.00Lakhs
မြောက်ဒဂုံ

မြောက်ဒဂုံရှိ ပေ ၄၀×၆၀ မြေတွင်ဆောက်လုပ်ထားသော ၃ ထပ်တိုက် ရောင်းမည်။ ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းမကြီးအနီး။ အိမ်အကျယ် –...

  • 5 beds
  • 6 baths
  • 2400 sq ft
မြောက်ဒဂုံ
Ks7,200.00 Lakhs
Powered by Estatik

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik