မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 2ထပ်ခွဲတိုက်သစ်နှင့်ခြံရောင်းမည်။ 1 result

မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 2ထပ်ခွဲတိုက်သစ်နှင့်ခြံရောင်းမည်။

Ks7,200.00Lakhs
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 2ထပ်ခွဲတိုက်သစ်နှင့်ခြံရောင်းမည်။

မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ၄၁ ရပ်ကွက်ရှိ 2ထပ်ခွဲတိုက်သစ်နှင့် ၄၀×၆၀ ခြံရောင်းမည်။ အဓိကလမ်းမကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းမကြီးအနီး ၊ တပင်ရွှေထီးလမ်းမကြီးတစ်ဆစ်ချိုးတည့်ပေါက်အနီးတည်ရှိပါသည်။...

  • 6 beds
  • 5 baths
  • 2400 sq ft
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 2ထပ်ခွဲတိုက်သစ်နှင့်ခြံရောင်းမည်။
Ks7,200.00 Lakhs
Powered by Estatik

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik