နယ်သာလန်အာလူးမျိုး စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးမည်

နယ်သာလန်အာလူးမျိုး စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးမည်
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ဇန်နဝါရီ(၂၇)
အာလူးကြော်လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်နေသည့် အားလူးကုန်ကြမ်းရရှိနိုင်ရန်အတွက် ယခုနှစ်တွင် နယ်သာလန်အားလူးမျိုးကို စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) နောင်တရားအာလူးအသင်းထံမှ သိရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စားသုံးရန်အတွက် အာလူးထွက်ရှိမှု လုံလောက်မှုရှိသော်လည်း အာလူးကြော်လုပ်ငန်းများအတွက်မူ အာလူးကုန်ကြမ်း လိုအပ်ချက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည့်အတွက် နယ်သာလန်အားလူးမျိုးကို တင်သွင်းစမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရန် လုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း နောင်တရားအာလူးအသင်းမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဉီးခွန်ဆန်းဉီး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရပါသည်။